Проектна идея

Програма „Еразъм+“ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 „ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ”

ГПЧЕ "Симеон Радев" работи по проект "Учители в действие" №2017-1-BG01-KA101-035987 съфинансиран от програма Еразъм+.

Настоящият проект e част от стратегията на ГПЧЕ "Симеон Радев" за повишаване на квалификацията на педагогическия персонал.

Главна цел на проекта е да се подобрява на качеството на образование в училището, да се насърчи въвеждането на иновации в образованието и интернационализиране на училището.

Проектът дава възможност да се съчетаят както потребностите от повишаване на ефективността на обучението, изграждане на капацитет и интернационализиране на училището, така и да се удовлетворят потребностите на учителите от усъвършенстване, развитие на професионалнитекомпетентности и нарастване на удовлетвореността от работата.

Прочети още